Píndola anticonceptiva d’emergència

Imprimeix

Publicacions - Altres Publicacions

Comunicat Societat Catalana de Contracepció

sobre píndola anticonceptiva d’emergència de levonorgestrel (PAE-LNG),