28 de maig dia internacional d'acció per la salut de les dones

Imprimeix

Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones

Jornada: Salut, dones i immigració

LLO C  D E   L’ACTE: CCDFB BONNEMAISON  3ª PL AN T A

(S a n t  P ere més ba ix , 7  Ba rcelona )

EL DIVEN D RES 28 D E M A IG D E 2010 D E 16:30 H - 20:30 H

Hi haurà servei d’interpretació en llengua de signes catalana.

Al final s’oferirà un pica -p ica a càrrec d’AMAM . Hi haurà espa i infantil.

PROGRAMA