Et trobes aqui: Inici - Grup de Polítiques de Salut

NOVETATS

 

Alertes Mediambientals:

 

bosc-200x60

 

Participació ciutadana

Atenció: s'obre en una nova finestra. Imprimeix

Participació Ciutadana en Salut i Sistema Sanitari

 El CAPS, des de la seva fundació té com a objectiu prioritari la ciutadania, així en la seva declaració fundacional ja diu: Com que considerem determinant la participació dels ciutadans en la definició dels objectius i de les prioritats sanitàries, el CAPS es proposa, a més, oferir a la comunitat la informació i els instruments al seu abast que puguin ajudar-la a ésser protagonista de la pròpia salut (juliol 1983).

 La participació ciutadana es dóna tant quan els ciutadans i les ciutadanes, d'una manera activa, participen en accions o programes de salut comunitària, com quan participen en estructures organitzades de participació com són el Consells de Salut o les comissions de sanitat.

 La participació ciutadana s'ha de donar a diversos nivells: tan en Consells de Salut a nivell Central (Departament, CatSalut) per definir polítiques, estratègies i prioritats, com a nivell Territorial, els Consell de Salut dels Governs Territorials, per les polítiques específiques d'aquest territori i també a nivell dels propis serveis de salut, en aquest cas a nivell de Àrees Bàsiques (ABS) i Centres Sanitaris, per expressar necessitats, problemes, propostes, avaluar serveis, etc. Només amb aquesta participació directa dels ciutadans, aliats amb l'administració amb voluntat política de canvi i amb els professionals i treballadors del sistema sanitari, es podrà moure aquest sistema (amb les seves inèrcies i la seva "cultura establerta") en els canvis i les millores cap un sistema de mes qualitat i mes sostenible, i cap a uns ciutadans mes autònoms..

 Perquè aquest procés sigui possible pensem que cal una ferma voluntat política de l'administració per implantar-lo, uns professionals motivats també en la  participació i amb temps i recursos suficients per portar-la a terme i uns ciutadans sensibilitzats, representatius del teixit social i amb consciència de que ells també són el Sistema Sanitari i sobre tot que tots, en la seva funció, passin de la cultura del NO al la del Si, però parlem-ne i que conjuntament construïm, amb l'aprenentatge de la participació, un model comú.

Pensem que si no fem sentir la veu forta i el poder de la ciutadania, el poder econòmic i el dels grups de pressió, que si la fan sentir, no necessiten canviar de model, per això nosaltres proposem un model de participació diferent.

 EL NOSTRE MODEL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT

 1.El ciutadans i ciutadanes són els primers i principals responsables de la seva salut individual i solidari amb la salut col·lectiva i del medi, entenent  la salut no com absència de malaltia sinó com una manera de viure raonablement autònoma, solidaria i joiosa, el que possiblement comporta un canvi de paradigma en la visió del model de serveis de salut.

 2.Els ciutadans han de ser corresponsables en les polítiques, estratègies i objectius sanitaris, amb la seva priorització,  en cada nivell de representació: CatSalut, Governs Territorials, pobles o districtes, barris i centres sanitaris.

 3.Per aquest motiu, els ciutadans i ciutadanes han d'estar presents, d'una manera significativa, en tots els nivells de decisió del Sistema Públic de Salut, d'una manera estructurada: Consell de Salut del CatSalut, ICS, Consells de Salut dels òrgans de Govern Territorials, Consells de Salut de centres sanitaris (hospitals i Atenció Primària), Consells de Salut de municipis o districtes i comissions de salut de poble o barri.

 4.Representativitat dels ciutadans en els Consells de Salut dels diferents nivells: els ciutadans han de recollir les necessitats i demandes de la seva comunitat, i donar compte a la comunitat de la seva acció al Consell, d'aquesta manera es constitueixen en agents experimentats en els Plans de Salut Comunitaris.

 5. L'administració de Salut i els responsables dels Consells de Salut han de posar els recursos necessaris per un funcionament òptim dels òrgans de participació. La transmissió de la informació i la resposta a les demandes, en tots els àmbits, ha de ser àgil, entenedora i accessible, caldrà formació en el procés de participació.

 6.Els ciutadans, conjuntament amb els professionals, fonamentalment de l'Assistència Primària i la Salut Pública, tenen una tasca important d'informació, sensibilització i educació de la comunitat, per la promoció de la salut, la prevenció i la bona utilització dels serveis de salut. Caldrà dotar a l'Atenció Primària dels recursos i temps suficient per dur a terme aquesta tasca.

Webs a tenir presents.

 183_dempeus_f_quart http://dempeus.nireblog.com/

 http://ecriteriumes.wordpress.com/
logo_ecriterium-1

logofocap

 http://forumatencioprimaria.webnode.com/

 Plataforma No gracias  http://www.nogracias.eu

FEDERACION ASOCIACIONES DEFENSA SANIDAD PUBLICA -  www.fadsp.org